Asiakastyytyväisyyskysely

28.7.2015

ARTUKAISTEN RATSASTUSKOULUN ASIAKASKYSELY 2015

Artukaisten ratsastuskoulun oppilaiden keskuudessa suoritettiin asiakaskysely kesäkuussa 2015.

Vastauksia saatiin yhteensä 98 kappaletta, joista 99 % oli omalla nimellä vastattuja. Kyselykaavakkeita

jaettiin yhteensä noin 110 kappaletta eli vastausprosentti oli erittäin hyvä, lähes 90%.

Kesäkurssien tarjontaan moni ei ottanut kantaa, mutta ne jotka ottivat olivat tyytyväisiä. Jatkossa toivottiin

esim. lisää Heidin koulukursseja, selkeitä tasoryhmiä, lyhytkursseja hevosten maasta käsittelyyn ja

hevosten eleiden tulkitsemiseen.

Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä nykyisen tuntinsa sisältöön! Totta kai kehitys- ja parannuskohteita löytyi,

mutta yleinen palaute tunneista oli erittäin positiivinen. Kehitys- ja parannuskohteet on toimitettu

opettajille tuntikohtaisesti.

Vastaajista 54 ratsastajaa halusi, että heille laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Tämän

toteuttamistapaa pohditaan opettajien kanssa.

Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että mahdollisuuksia kilpailemiseen on riittävästi, muutama toivoi

lisää valmennusmahdollisuuksia.

Vastaajia pyydettiin valitsemaan viisi mieluisinta hevosta järjestyksessä sekä valitsemaan enintään kaksi

’epäsuosikkia’, joilla ei haluaisi ratsastaa. Hevostoiveet on toimitettu tuntikohtaisesti opettajille, jotka

mahdollisuuksien mukaan ottavat ne huomioon.

Vastaajista viidelle mikä tahansa hevonen kelpaa eli ei ole mitään suosikkilistaa. Vastaajista 39 ratsastajalla

oli suosikkilista, mutta ei ollut lainkaan ’epäsuosikkeja’. Eli yhteensä 45 %’lla vastaajista ei ole yhtään

epäsuosittua tuntihevosta!

Hevostoiveet ’pisteytettiin’ siten että ykköseksi valittu sai viisi pistettä, kakkonen neljä jne. Tällä tavalla

laskettuna suosikkilista on seuraava:

1) Karina 187 pistettä

2) Ansa 177

3) Hani 170

4) Lea 140

5) Dino 100

Tuntihevosten tasoon ollaan yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä.

Seuraavaksi hevoshankinnaksi toivottiin osaavaa, reipasta, luotettavaa, innokasta, tasaista puoliveristä (33

vastaajaa). Seuraavaksi eniten toivottiin suomenhevosta, Jekun tyyppistä (18 vastaajaa).

Sekä pääopettaja Heidi Virta että lauantaiopettaja, Heidiä syksyn pääopettajana äitiyslomittava Ida Varjo

saivat erittäin hyvän palautteen oppilailta. Opettajia kiitettiin mm ammattitaitoisesta ja tiukasta mutta

positiivisesta asenteesta ja palautteen antamisesta, monipuolisista tunneista, oppilaiden suorituksiin

paneutumisesta, turvallisuudesta huolehtimisesta sekä kärsivällisyydestä. Palaute ja kehitystoiveet on

toimitettu opettajille.

Johtokunnalla ja tallinpitäjälle annettiin melko vähän palautetta, pääsääntöisesti sekin palaute oli hyvin

positiivista. Kiitosta tuli eniten yleisestä siisteydestä, hyvästä ilmapiiristä, hevosten hyvästä hoidosta ja

hyvin hoidetuista puitteista. Kritiikkiä tuli lähinnä ratsastajien määrästä maneesissa / tunneilla .

Yleisesti ottaen vastausten perusteella voidaan todeta, että Artukaisten ratsastuskoulussa käyvät oppilaat

ovat erittäin tyytyväisiä ratsastuskoulun toimintaan.

Kaikki palautteet ja kehitysehdotukset tullaan käsittelemään ja ratsastuskoulun toimintaa pyritään edelleen

kehittämään oppilaiden toivomaan suuntaan!

Maarit Nylander