Wenus on syntynyt 28.4.2006.

i.Armani
e.Wiara
ei.Alamo

Koulutustaso HeB / 80 cm