Kausikortti ja sen varaaminen, maksaminen ja irtosanominen

 • Kausikortti Artukaisten ratsastuskoulussa
  • Syyskausi 2021 alkaa 2.8.2021 ja se sisältää 20 viikkoa
  • Ratsastustunteja järjestetään koulu-, yleis- ja esteryhmissä tasoilla HeC-HeA maanantaista lauantaihin. Tarjolla on 8 ratsastajan normaaliryhmiä, 5 ratsastajan tehoryhmiä sekä 6 ratsastajan intensiiviryhmiä.
  • Ratsastuksenopettaja määrittää kullekin oppilaalle sopivan tason HeC-HeA. Noudatamme SRL merkkisuoritustasoja ryhmän tason arvioinnissa.
  • Kausipaikalla ratsastavan on oltava Turun Ratsastajien jäsen (varsinainen- tai perhejäsen). Turun Ratsastajien kannatusjäsenyys on hyväksyttävä jäsenlaji vielä vuoden 2020 loppuun, ja tällöin on todistettava jonkin muun SRL alaisen seuran jäsenyys jotta ratsastaja kuuluu SRL vakuutuksen piiriin. Omia vakuutuksia ei SRL ratsastuskoulusääntöjen mukaisesti huomioida.
  • Mikäli ratsastuskoulusta johtuvasta syystä kausikorttilainen ei pääse ratsastamaan vakiotunnillaan, hänelle tarjotaan ensisijaisesti tilalle toista korvaavaa tuntia.
 • Kausikortin varaaminen
  • Kausipaikka varataan ratsastuksenopettajalta. Ratsastuksenopettaja ohjaa sopivan tasoryhmän valinnassa. Vapaita vakiotuntipaikkoja voi tiedustella myös sähköpostitse artukaistenratsastuskoulu@gmail.com 
  • Varatessaan kausipaikan ratsastaja sitoutuu maksamaan 20 tunnin kausikortin kokonaisuudessaan syksyllä 2021.
  • Varausmaksu 50€ on maksettava eräpäivään mennessä, muutoin varaus peruuntuu automaattisesti.
 • Kausikorttilaisena saat
  • Viikoittaisen kausitunnin omassa tasoryhmässäsi
  • Koulutetut opettajat ja laadukkaat opetushevoset
  • Ryhmällesi erikseen laaditun opetussuunnitelman, joka toimitetaan sinulle sähköpostitse
  • Mahdollisuuden hakeutua Team-TR valmennustoimintaan
 • Kausikortin maksaminen
  • Kausikortin voi maksaa 1-3 erässä kausittain vahvistettavien eräpäivien mukaisesti.
  • Jokaisesta kausipaikasta veloitetaan 5€:n toimistomaksu hinnaston mukaisesti riippumatta maksutavasta.
  • Viivästyskorko on korkolain mukainen.
  • Huomautuslaskusta peritään 5 euron laskutuskulu.
  • Maksutavat löydät hinnastostamme. Laskusta poikkeavista maksutavoista on sovittava ratsastuksenopettajan kanssa.
 • Kausikortin irtisanominen
  • Kausikortin voi irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla.
  • Ratsastustunnit laskutetaan irtisanomisajan päättymiseen asti hinnaston mukaiseen irtotunihinnaston mukaan + mahdolliset lisät.
  • Mikäli ratsastajalla on useampi kausikortti joista hän irtisanoo vain osan, menettää hän myös jäljelle jäävän kausikortin useamman kausitunnin edun jos jäljelle jää vain 1 kausikortti.

Kausikorttituntien peruminen ja tuntien korvaaminen

 • Ratsastustuntien peruminen
  • Ratsastustunti tulee perua viimeistään edellisenä päivänä klo 16.30 mennessä voidakseen ratsastaa korvaavan tunnin.
  • Poikkeuksena koronavirukseen sopivat oireet, joiden vuoksi tunnin saa perua vielä ratsastuspäivänä klo 16.30 mennessä.
  • Peruutukset tehdään ratsastuksenopettajalle tekstiviestillä numeroon 0500 899 664 (ratsastajan nimi ja peruutettavan tunnin ajankohta).
  • Ratsastustuntia ei voi peruuttaa eikä siirtää sähköpostitse.
  • Käyttämättömiä, peruuttamattomia tai myöhässä peruutettuja tunteja ei hyvitetä eikä korvata.
 • Ratsastustuntien korvaaminen
  • Korvaustunnit varataan nettisivujen peruutustuntikalenterista. Korvaustunteja on tarjolla rajallisesti.
  • Korvaavan tunnin voi siirtää uuteen ajankohtaan vain perustellusta syystä.
  • Korvaava tunti tulee ratsastaa kausikortin voimassaolon aikana, korvaustunnin varaaminen on kausikorttilaisen itsensä vastuulla, ratsastuskoulu takaa tunnin vain omalla kausituntipaikalla.
  • Korvaamattomia tunteja ei hyvitetä tai maksuja palauteta.
  • Mikäli korvaustunti ratsastetaan hinnaltaan kausitunnista poikkeavassa ryhmässä, laskutetaan teho- ja intensiivilisät kauden päättyessä. Edullisemmassa ryhmässä korvattaessa hintaeroa ei hyvitetä.
  • Kausikorttilainen voi ratsastaa ”ennakkorästinä” kausituntejaan tulevia poissaoloja varten. Mahdolliset ylimääräiset tunnit laskutetaan kauden päätteeksi.
  • Kausikorttilaisen lisätunneissa huomioidaan samat alennukset kuin kausikortin hinnassa. Teho- tai intensiivitunneista maksetaan hinnaston mukainen lisä.
  • Perheenjäsenet voivat korvata toistensa tunteja edellyttäen, että korvaaja on Turun Ratsastajien jäsen, pystyy ratsastamaan ryhmän tasoisesti ja ratsastuksenopettajan kanssa asiasta on sovittu.
  • Yksittäisen kausitunnin omassa vakioryhmässään voi myös myydä toiselle ratsastajalle edellyttäen että tämä kykenee ratsastamaan ryhmän tasoisesti ja on Turun ratsastajien jäsen. Ratsastuksenopettajan on saatava asiasta tieto ennen klo 17.00 arkisin. Korvausoikeutta ei voi myydä.
 • Terveydelliset poissaolot:
  • Ratsastamisen estävästä terveyshaitasta on toimitettava lääkärintodistus.
  • Jos kausikorttilainen loukkaantuu tunnilla tai tallissa ja on estynyt ratsastamasta, on hän oikeutettu korvaavaan tuntiin tai hyvitykseen käyttämättömistä tunneista (lääkärintodistus toimitettava).
  • Muualla kuin Artukaisten ratsastuskoulussa tapahtuneiden loukkaantumisten osalta tunteja ei hyvitetä vaan ne ensisijaisesti korvataan ratsastamalla.
  • Mikäli kausikorttilainen on osittain tai kokonaan perustellusta syystä estynyt ratsastamasta, voi hän anoa pidennettyä korvausaikaa tai vapautusta jäljellä olevien käyttämättömien tuntien maksusta. Anomukset käsittelee yhdistyksen hallitus. Anomukset toimitetaan turun.ratsastajat@gmail.com
  • Mikäli kausikorttilainen sairastuu, loukkaantuu tallin ulkopuolella tai muuttaa toiselle paikkakunnalle ja tämä estää häntä käyttämästä korttia loppuun sen voimassaoloaikana, voi hän myydä kausikorttinsa toiselle henkilölle. Siirrosta tulee sopia ratsastuksenopettaja Heidi Virran kanssa.

 

Ehdot päivitetty 27.12.2020