Kausikortin ehdot

 • Kausikorttilainen on oikeutettu vakioratsastustuntiin ja hänen on oltava Turun Ratsastajien jäsen (varsinainen-, perhe- tai kannatusjäsen)
 • Varatessaan kausikortin mukaisen vakiotunnin ratsastaja sitoutuu maksamaan 20 tunnin kausikortin kokonaisuudessaan syksyllä 2018
 • Kausikorttilaisen kaikki lisätunnit maksavat 30€. Lisätehotunnit ovat kausikorttilaisen tehotuntihinnaston mukaisia
 • Varsinaisen jäsenen kausikortti määräytyy hinnaston mukaisesti ja perhejäsen on oikeutettu alennettuun hintaan, joka laskutetaan kaksi kertaa viikossa ratsastavan hinnaston mukaisesti
 • Perhejäsenet voivat korvata toistensa tunteja edellyttäen, että korvaaja pystyy ratsastamaan ryhmän tasoisesti ja ratsastuksen opettajan kanssa asiasta on sovittu
 • Mikäli seurasta johtuvasta syystä kausikorttilainen ei pääse ratsastamaan vakiotunnillaan, hänelle tarjotaan tilalle toista korvaavaa tuntia tai tuntihinnan hyvitystä
 • Kausikorttilainen voi ratsastaa kaksi tuntia ”varastoon”, jos hän tietää olevansa estynyt ratsastamasta omalla vakiotunnillaan
 • Vakiotunti tulee perua viimeistään edellisenä päivänä klo 17.00 mennessä voidakseen saada korvaavan tunnin
 • Peruutukset tehdään Heidi Virralle soittamalla tai tekstiviestillä numeroon 0500 899 664 (ratsastajan nimi ja peruutettavan tunnin ajankohta)
 • Ratsastustuntia ei voi peruuttaa eikä siirtää sähköpostitse
 • Käyttämättömiä, peruuttamattomia tai myöhässä peruutettuja tunteja ei hyvitetä eikä korvata
 • Korvaava tunti tulee ratsastaa kausikortin voimassaolon aikana
 • Korvaavan tunnin voi siirtää uuteen ajankohtaan perustellusta syystä
 • Jos kausikorttilainen loukkaantuu tunnilla tai tallissa ja on estynyt ratsastamasta, on hän oikeutettu korvaavaan tuntiin tai hyvitykseen käyttämättömistä tunneista (lääkärintodistus toimitettava)
 • Mikäli kausikorttilainen sairastuu, loukkaantuu tai muuttaa toiselle paikkakunnalle ja tämä estää häntä käyttämästä korttia loppuun sen voimassaoloaikana, voi hän myydä kausikorttinsa toiselle henkilölle. Siirrosta tulee sopia Heidi Virran kanssa
 • Mikäli kausikorttilainen on osittain tai kokonaan perustellusta syystä estynyt ratsastamasta, voi hän anoa vapautusta jäljellä olevien käyttämättömien tuntien maksusta ja saada näistä hyvityksen. Anomukset käsittelee yhdistyksen hallitus
 • Ratsastamisen ehkäisevästä terveyshaitasta on toimitettava lääkärintodistus
 • Yksittäisen vakiotunnin voi myös myydä toiselle ratsastajalle edellyttäen, että tämä kykenee ratsastamaan ryhmän tasoisesti, on seuran jäsen ja ratsastuksen opettaja Heidi Virta on saanut asiasta tiedon ennen klo 17.00
 • Kausikortin voi irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla ja kesken kauden irtisanotun kausikortin sekä ratsastustunnit laskutetaan á 38,00 euroa tunti
 • Vakiotunnista sovitaan ratsastuksenopettaja Heidi Virran kanssa (puhelinpäivystys arkisin klo 17-18 puh. 0500 899 664). Vapaita vakiotuntipaikkoja voi tiedustella myös sähköpostitse artukaistenratsastuskoulu@gmail.com
 • Kausikortin voi maksaa valitun maksutavan mukaisesti 1-3 erässä
 • Kausikortin eräpäivät ovat hinnaston mukaiset
 • Viivästyskorko on korkolain mukainen
 • Huomautuslaskusta peritään 5 euron laskutuskulu
 • Kausikortin voi maksaa kokonaan tai osittain käyttämällä liikuntaseteleitä. Liikuntaseteleiden käytöstä on sovittava Heidi Virran kanssa