Artukaisissa on pitkään harmiteltu tilannetta jossa Raisionjoen varressa kulkevalle ratsastustielle päästäkseen on pitänyt kulkea talleilta pitkin raskaasti liikennöityä Messukentänkatua. Mutkien vuoksi näkyvyys ajoradalla on huono, joten ajoradan reunaa kulkeva hevonen ja auto kohtaavat hyvin yllättäen.

Turun Ratsastajat otti asiassa yhteyttä Turun kaupunkiin ja esitti huolensa tilanteesta. Kaupunki otti asian hoitaakseen ja nyt Artukaisten alueen runsaat 50 kaviollista asukasta saavat käyttää Messukentänkadun kevyenliikenteenväyliä! Sallitut väylät on merkitty ratsastustiemerkein.

Iso kiitos kaupungille alueen harrastajien huomioimisesta, mahdumme varmasti sulassa sovussa samoille väylille kevyen liikenteen kanssa!