Turkuun ja lähikuntiin on annettu 3.10.2020 alkaen suositus käyttää maskia kaikissa tilanteissa joissa lähikontaktia ei voida välttää. Tämän vuoksi myös ratsastuskoulussa on uudelleenarvioitu toimintatapoja.

Toimintatava ratsastuksessa

Ratsastaessa 1,5m turvavälisuositus täyttyy kaikissa tilanteissa. Ratsastustunnilla suosittelemme että ratsastajaa vaihdettaessa uusi ja edellinen ratsastaja ovat eri puolilla hevosta ja edellinen ratsastaja poistuu välittömästi kun uusi ratsastaja on saanut hevosen ohjat. Näin kontakti saadaan minimoitua.

Tallissa oleskelu

Tallissa satulahuone on suurin riskialue. Tämän vuoksi oppilaat asioivat satulahuoneessa vain pesemässä käsiä tai huuhtomassa kuolaimet jos talliin tullut hevonen on vielä samana päivänä menossa tunnille. Satulahuoneessa asioidaan yksi kerrallaan. Varusteet ovat valmiina karsinan ovessa jotta ahtaita satulahuonetiloja ja käytävän edestakaisin kävelyä voidaan välttää ja 1,5m turvaväli säilyttää myös tallissa. Viimeisen tunnin jälkeen opettaja vie varusteet paikoilleen ja huolehtii niiden huoltamisesta. Oppilas harjaa/pesee hevosen ja harjaa suojat minkä jälkeen tallista poistutaan ripeästi.

Maskin käyttöä suositellaan tallin sisätiloissa, sosiaalitiloissa ja maneesin katsomossa mutta siihen ei toistaiseksi velvoiteta vaan pyritään huolehtimaan turvaetäisyyksistä.

Maneesin katsomossa oleskelu

Maneesin katsomossa oleskelua ilman maskia suositellaan välttämään. Tällöin myös katsomossa on huolehdittava 1,5m turvaetäisyyksien toteutumisesta.

Peruutusaika

Hengitystieinfektio-oireiden osalta voimassa on pidennetty peruutusaika ratsastuspäivään klo 16.30 asti. Peruthan tuntisi ajoissa heti kun sairastut ja tiedät etteivät yllä olevat ehdot tallille palaamisesta täyty! Näin joku muu tuntinsa perumaan joutunut pääsee korvaamaan!

Hengitystieinfektio-oireet

Noudatamme edelleen tiukkaa linjaa hengitystieinfektio-oireiden suhteen seuraavasti:

Mikäli sinulla on oireita, eikä sinulle ole tehty koronatestiä

→ Voit palata tallille vasta kun olet ollut 48 tuntia oireeton.

Mikäli sinulla on oireita ja otettu koronatesti on negatiivinen

→ Voit palata tallille kun oireet ovat selvästi lievittymässä ja vointisi sen sallii. Olet kuitenkin velvoitettu käyttämään maskia tallissa, sosiaalitiloissa ja katsomossa kunnes oireet ovat täysin ohittuneet.

Mikäli sinulla on oireita ja todettu koronatartunta.

→ Noudata saamiasi karanteeniohjeita. Kun karanteenisi on päättynyt JA olet ollut 48 tuntia oireeton, saat palata tallille.

Lue lisää korona-ajan ohjeista https://turunratsastajat.fi/koronatilanne/