kuulutus
Kerstin Jansson
 
kanslia 
Leena Palojärvi

 
 

radanrakennus

Tuulikki Kaarto
Annika Perho
Antti Järvinen
Vesa Järvinen
Jaana Viinikainen
 
sihteerit
Anna Rytkönen
Tuulikki Kaarto
Nina Sibelius
Annika Perho
Marika Oikarainen
 
lähetti 
Antti Järvinen (jos tarvitaan 6 sihteeriä, Antti sihteeriksi)
Vesa Järvinen
 
tulostallennus
Ilona Nieminen
 
kanttiini
Tuula Järvinen
Anne Koskinen
 
 
radan purku
Anna Rytkönen
Antti Järvinen
Vesa Järvinen

Ilona Nieminen
 
Kaikki vielä ilmoittautumattomat mukaan! Aina mahtuu porukkaan!